"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Valentínsky ples 2016

.

Oslava sviatku sv. Valentína prišla tohto roku trochu v predstihu. Už 9. februára sa rozozvučali úvodné tóny valčíka pri zahájení deviateho ročníka Valentínskeho plesu prijímateľov sociálnej služby z ôsmych zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Podujatie s viac ako 150 účastníkmi otvorila úvodným príhovorom riaditeľka CSS GARDEN Humenné Ing. Jana Kulanová.

Deň detí 2015

.

Deň detí má v CSS GARDEN Humenné už roky rovnakú podobu. Ale o stereotype nemôže byť ani reči, pretože nikto nechce zmenu. Čím to je ? Perfektnou atmosférou  a zábavou, akú dokáže vytvoriť len skupina GEROCK.

Karneval 2016

.

Každoročne klientmi najobľúbenejšia akcia DSS, ktorej sa aktívne zúčastňujú všetci prijímatelia sociálnych služieb. Tento karneval priniesol prekvapenie. Po prvýkrát si pripravili masky aj pracovníci, čomu sa tešili predovšetkým najmladšie deti. Podujatie sa nieslo v znamení dobrej nálady, zábavy a tanca až do večerných hodín. V závere boli masky ocenené spoločnými odmenami pre všetky výchovné a ergoterapeutické skupiny.

Majáles 2015

.

Aký by bol máj bez Majálesu? Neúplný a našim prijímateľom sociálnej služby by určite chýbal. Tentokrát bol v znamení športu.

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Prezentačné video CSS GARDEN

videoklip Happy1

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Kde nás nájdete