"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Faktúry 2011

.

Dokumenty zverejnené na základe zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, s účinnosťou od 1. januára 2011:

Číslo faktúry Dodávateľ Predmet fakturácie Suma v €
Zverejnené
10107 MH Bystrá Humenné
odber odpadových vôd
2 172,00 07.01.2011
5721828906 T-Com Bratislava internet - DSS
44,11 07.01.2011
9721963908 T-Com Bratislava volania - ZZSS
52,01 07.01.2011
1721963906
T-Com Bratislava
volania - DSS
70,85
07.01.2011
9721963582
T-Com Bratislava
VUC NET - DSS a ZZSS
130,35
07.01.2011
0721829285
T-Com Bratislava
internet - ZZSS
15,41
07.01.2011
110221842
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
276,43
07.01.2011
56016399
GVP Humenné
potraviny
1 091,95
12.01.2011
56016400
GVP Humenné
potraviny
921,85
12.01.2011
7173569899
SPP Bratislava
zemný plyn
33,00
12.01.2011
24347095
GVP Humenné
potraviny
171,31
12.01.2011
1/2011
Elektro J.Tkáč Humenné
revízia el.náradia a spotrebičov
1 372,00
12.01.2011
2114272353
VVS Košice
vodné
584,14
12.01.2011
7200060617
Východosl.energetika Košice
elektrina
2 000,88
12.01.2011
111037
Inver Košice
ročný poplatok za WEB stránku
89,63
12.01.2011
7411839183
SPP Bratislava
plyn
4 831,55
12.01.2011
1410003578
HES Humenné
tepelná energia  Krízové stredisko
2 084,67
12.01.2011
519201016
Lekáreň pri nemocnici Humenné
lieky a recepty - DSS
421,19
13.01.2011
2210004279
Východosl.energetika Košice
elektrická energia
430,15
13.01.2011
2028023278
Poradca podnikateľa Žilina
časopis Fin. spravodaj
1,23
13.01.2011
2116280048
Terra Michalovce
potraviny
47,74
13.01.2011
111101373
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
206,80
13.01.2011
8011000120
PPaC Humenné
potraviny
129,90
14.01.2011
134067
OVO centrum Humenné
potraviny
418,85
14.01.2011
2011/001
Peter Rujak - VSK Humenné
kurenárske práce
665,11
17.01.2011
111102043
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
615,36
17.01.2011
8791395923
Orange Bratislava
paušál Deň - DSS
0,41
17.01.2011
8541668904
Orange Bratislava
paušál 3 EUR - DSS
0,04
17.01.2011
8541668903 Orange Bratislava paušál Deň - ZZSS 20,21 17.01.2011
8044868878 Orange Bratislava paušál Deň - DSS 36,53 17.01.2011
56016529 GVP HUmenné potraviny 339,19 17.01.2011
56016528 GVP Humenné potraviny 697,44 17.01.2011
111103239 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 121,02 18.01.2011
201103 Maso-údeniny,R.Kabát Humenné potraviny 177,84 18.01.2011
111103388 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 65,42 18.01.2011
56016556 GVP Humenné potraviny 91,40 18.01.2011
01/2011 Pollák Patrik oprava izieb v ubytovacej časti DSS 2 686,23 21.01.2011
8011000313 PPaC Humenné potraviny 135,17 24.01.2011
24347816 GVP Humenné potraviny 196,56 24.01.2011
111105881 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 193,14 24.01.2011
211010084 Asseco Solutions Bratislava SPIN - servisné práce za 1.Q 2011 387,14 25.01.2011
2128000535 Poradca podnikateľa Žilina  ÚZ za rok 2010 22,51 25.01.2011
11110003 LYNX Košice antivir.program - update 118,8 25.01.2011
201100544 Krídla Humenné hygienické a čistiace
411,56 26.01.2011
2116280127 Terra Michalovce potraviny 51,41 28.01.2011
2011480008 KolorMat Žilina maliarensky materiál 5,39 28.01.2011
111107208 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 136,07 28.01.2011
56016712 GVP Humenné potraviny 759,40 28.01.2011
7494783097 Východosl.energetika Košice elektrina 7 465,00 31.01.2011
2100109 Repo Humenné material na výchovnú činnosť 41,17 31.01.2011
002/2011 ABC - Creative Art materiál na výchovnú činnosť 101,33 31.01.2011
8011000558 PPaC Humenné potraviny 181,03 31.01.2011
201109 Maso-údeniny, R.Kabát, Humenné potraviny 101,87 31.01.2011
13201116 Lekáreň pri nemocnici Humenné potraviny 347,36 31.01.2011
11201116 Lekáreň pri nemocnici Humenné lieky a recepty - DSS 299,74 31.01.2011
12201116 Lekáreň pri nemocnici Humenné lieky a recepty - ZZSS 38,19 31.01.2011
25122863 GVP potraviny 139,75 31.01.2011
20111768 AJFA+AVIS publikácia 48,00 31.01.2011
1101185845
DIGI Slovakia Bratislava
DIGI TV - základný balík
9,60
04.022011
1101185846 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 04.02.2011
2011000182 FROST Prešov potraviny 13,61 04.02.2011
2011/004 Peter Rujak - VSK Humenné kurenárske práce 221,93 04.02.2011
134252 OVO centrum Humenné potraviny 557,24 04.02.2011
110001 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 04.02.2011
7231966303 SPP Bratislava zemný plyn 33,00 07.02.2011
111108457 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 116,47 07.02.2011
2114374457 Východosl.vodárne Košice vodné 415,66 07.02.2011
2116280166 Terra Michalovce potraviny 51,41 07.02.2011
8011000816 PPaC Humenné potraviny 212,32 07.02.2011
111109522 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 802,46 07.02.2011
4722940509 T-Com Bratislava internet - ZZSS 15,54 08.02.2011
7722940252 T-Com Bratislava internet - DSS 44,48 08.02.2011
9723072172 T-Com Bratislava VUC NET 131,45 08.02.2011
6723073301 T-Com Bratislava volania - DSS 66,01 08.02.2011
4723073303 T-Com Bratislava volania - ZZSS 51,60 08.02.2011
111111037 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 60,59 09.02.2011
211178 LIEČREH Bratislava časopis Rehabilitácia 8,00 09.02.2011
35/11 Agentúra reg.rozvoja PSK Prešov poskytovanie služieb - IS - DSS 395,00 09.02.2011
201100978 Kridla Humenné materiál na výchovnú činnosť
53,66 09.02.2011
2011014 Ján Chmeľ Kochanovce oprava MV Ford Tranzit
119,00 09.02.2011
202011 Univers Humenné vodárenský materiál 29,77 11.02.2011
90135305 Východosl.vodárne Košice zatemovanie rúry v prečerp.stanici 318,43 11.02.2011
7414670027 SPP Bratislava plyn 4 816,69 11.02.2011
8011001011 PPaC Humenné potraviny 135,12 11.02.2011
211020120 Asseco Solutions Bratislava SPIN-poskytov.aktualizácie na r.2011 964,51 11.02.2011
2116280206 Terra Michalovce potraviny 69,55 11.02.2011
111111787 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 280,06 14.02.2011
56016896 GVP Humenné potraviny 926,08 14.02.2011
56016900 GVP Humenné potraviny 64,08 14.02.2011
1102126710 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 16.02.2011
1102126711 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 16.02.2011
1000011 PhDr.O.Kostelníková Humenné vykonanie psychologických činností 280,00 17.02.2011
111113311 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 68,88 17.02.2011
111113313 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 192,55 17.02.2011
8011001310 PPaC Humenné potraviny 175,85 17.02.2011
1411000274 HES Humenné tepelná energia 1 114,84 18.02.2011
111114313 Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny 111,35 18.02.2011
134400 OVO centrum Humenné potraviny 967,39 18.02.2011
24348959 GVP Humenné potraviny 128,69 21.02.2011
111115505 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 13,76 21.02.2011
111115162 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 244,31 21.02.2011
5112848161 Orange Bratislava paušál Deň - ZZSS 20,23 23.02.2011
5112845007 Orange Bratislava paušál Deň - DSS 36,71 23.02.2011
5112954146 Orange Bratislava paušál 3 EUR - DSS 0,04 23.02.2011
5112846011 Orange Bratislava paušál Deň - DSS 27,94 23.02.2011
8011001558 PPaC Humenné potraviny 143,54 24.02.2011
25123377 GVP Humenné potraviny 280,97 24.02.2011
111116771 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 88,58 24.02.2011
8001977111 ČSOB poisťovňa Bratislava živelné poistenie budovy - DSS 859,96 24.02.2011
8003016844 ČSOB poisťovňa Bratislava živelné poistenie budovy - ZZSS 120,64 24.02.2011
2116280274 Terra Michalovce potraviny 51,41 01.03.2011
201101388 Kridla Humenné hygienické a čistiace prostriedky 788,87 01.03.2011
201101389 Kridla Humenné kancelársky materiál 273,61 01.03.2011
44201116 Lekáreň pri nemocnici Humenné lieky a recepty 474,91 01.03.2011
7212013298 SPP Bratislava zemný plyn 33,00 03.03.2011
110007 MH Bystrá odber odpadových vôd 2 172,00 04.03.2011
134517 OVO centrum Humenné potraviny 282,65 04.03.2011
201101583 Kridla Humenné kancelársky materiál 2,16 04.03.2011
111118170 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 316,91 04.03.2011
8011001824 PPaC Humenné
potraviny 176,40 04.03.2011
8/11
J.Šepeľa servis pračiek Humenné
oprava pračky
30,10
07.03.2011
111119012 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 164,04 07.03.2011
2116280311 TERRA Michalovce potraviny 51,41 07.03.2011
56017188 GVP Humenné potraviny 732,13 07.03.2011
56017187 GVP Humenné potraviny 562,81 07.03.2011
25123636 GVP Humenné potraviny 204,01 07.03.2011
FV11044 PROMYS soft Myjava program Kuchyňa 238,8 07.03.2011
512011 M.Terezka UNIVERS Humenné vodárenský materiál 34,72 08.03.2011
4/2011 ELEKTRO J.Tkáč Humenné revízia prečerpávacej stanice 629,00 09.03.2011
2114476231 Východosl.vodárne Košice vodné a stočné 390,32 10.03.2011
7414673467 SPP Bratislava plyn 4 620,80 10.03.2011
9724090359 T-Com Bratislava VUC NET 131,45 10.03.2011
9724090696 T-Com Bratislava volania - DSS 65,58 10.03.2011
8724090697 T-Com Bratislava volania - ZZSS 51,73 10.03.2011
3723957901 T-Com Bratislava internet - DSS 44,48 10.03.2011
1723957879 T-Com Bratislava internet - ZZSS 15,54 10.03.2011
111120631
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
239,16
10.03.2011
111120634 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 28,39 10.03.2011
21130075 SWISS Bratislava diagnostika a oprava tlačiarni 52,80 11.03.2011
8011001981 PPaC Humenné potraviny 125,00 11.03.2011
111121469 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 12,07 10.03.2011
111122578 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 243,01 15.03.2011
56017312 GVP Humenné potraviny 735,58 15.03.2011
111 Technické služby mesta Humenné vývoz odpadu 121,55 15.03.2011
110 Technické služny mesta Humenné vývoz odpadu - DSS 486,20 15.03.2011
3/11 OKNO VRANOV
údržba izby kl. a chodby v ub.č. 593,33 16.03.2011
1103019845 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 17.03.2011
1103019846 Digi Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 17.03.2011
8011002252 PPaC Humenné potraviny 179,90 17.03.2011
134647 OVO centrum Humenné potraviny 886,19 17.03.2011
111124432 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 89,87 18.03.2011
2116280376 Terra Michalovce potraviny 56,30 18.03.2011
2011/06 Peter Rujak - VSK Humenné kurenárske práce 450,97 18.03.2011
1411000576
HES Humenné
tepelná energia
2 750,67
22.03.2011
5116361304
Orange Bratislava
paušál Deň - ZZSS
20,63
22.03.2011
5116467665
Orange Bratislava
paušál 3 EUR
0,04
22.03.2011
5116359154
Orange Bratislava
paušál Deň - DSS
27,94
22.03.2011
5116358150
Orange Bratislava
paušál Deň - DSS
28,02
22.03.2011
FV2005
GSM Partner Humenné
kuchynské potreby - DSS
145,46
22.03.2011
FV2004
GSM Partner Humenné
kuchynské potreby - ZZSS
26,94
22.03.2011
201110830
IKARO Prešov
oprava tlačiarne - ZZSS
30,00
22.03.2011
111125016
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
58,93
22.03.2011
111125704
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
236,70
22.03.2011
56017452
GVP Humenné
potraviny
953,27
22.03.2011
8011002526
PPaC Humenné
potraviny
131,57
24.03.2011
111126735
Nowaco Nové mesto n/Váhom
potraviny
91,58
24.03.2011
2011035 J.Kravec - NetComp Humenné toner a externý HDD 111,00 25.03.2011
2114571403 Východosl.vodárne Košice vodné a stočné 352,52 28.03.2011
56017527 GVPHumenné potraviny 266,16 28.03.2011
56017538 GVP Humenné potraviny 3,88 28.03.2011
111127581 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 303,36 28.03.2011
20110303
Lepal technik, Humenné
všeobecný materiál 43,72 30.03.2011
2114573080 Východosl.vodárne Košice vodné 379,90 30.03.2011
2100511 Repo Humenné udržbárský material
37,90 30.03.2011
24350464 GVP Humenné potraviny 5,28 30.03.2011
111128379 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 11,44 30.03.2011
1018263 Portál Slovakia Veľký Slávkov knihy 41,60 30.03.2011
8011002773 PPaC Humenné potraviny 182,26 31.03.2011
111129462 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 246,82 31.03.2011
56017626 GVP Humenné potraviny 725,16 31.03.2011
56017628 GVP Humenné potraviny 44,99 31.03.2011
70201116 Lekáreň pri nemoc. Humenné potraviny 189,05 31.03.2011
71201116 Lekáreň pri nemoc. Humenné potraviny 48,60 31.03.2011
68201116 Lekáreň pri nemoc. Humenné lieky - DSS 367,90 31.03.2011
69201116 Lekáreň pri nemoc. Humenné lieky - ZZSS 19,26 31.03.2011
2116280435 Terra Michalovce potraviny 62,42 01.04.2011
1100149 Elektroservis VV Vranov n/T prostr.do umývačky riadu 77,20 05.04.2011
20110166 ORION Humenné výmena pneumatík a vybav.do áut 49,43 05.04.2011
134851 OVO centrum Humenné potraviny 559,39 05.04.2011
201102468 Krídla Humenné čistiaci, všeobecný a kancel.mat. 1 270,60 05.04.2011
5570004879 IVES Košice WIN PAM služby 71,70 31.03.2011
111130818 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 11,09 07.04.2011
111130223 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 103,00 07.04.2011
8011002995 PPaC Humenné potraviny 97,96 07.04.2011
8724972942 T-Com Bratislava internet - DSS 44,48 07.04.2011
3724972686 T-Com Bratislava internet - ZZSS 15,54 07.04.2011
3725105122 T-Com Bratislava volania - DSS 64,37 07.04.2011
8725104829 T-Com Bratislava VUC NET 131,45 07.04.2011
2725105123 T-Com Bratislava volania - ZZSS 51,77 07.04.2011
110011 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 07.04.2011
102011 Elektro J.Tkáč Humenné oprava elektrickej inštalácie 776,00 08.04.2011
2116280457 Terra Michalovce potraviny 51,41 08.04.2011
111132006 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 303,84 08.04.2011
25124401 GVP Humenné potraviny 110,38 08.04.2011
56017761 GVP Humenné potraviny 413,89 08.04.2011
3000011 O.Kostelníková Humenné vykonanie psycholog.činnosí 150,00 11.04.2011
111132689 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 288,17 12.04.2011
7411879269 SPP Bratislava plyn 4 350,22 12.04.2011
2100594 Repo Humenné všeobecný materiál 75,12 12.04.2011
211040008 Asseco Solutions Bratislava servisné práce ISPIN 387,14 12.04.2011
41142 BE-SOFT Košice odborná príprava technikov PO 144,00 13.04.2011
1104021573 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 13.04.2011
1104021572 DIGI Slovakia Bratislava DIGI TV - základný balík 9,60 13.04.2011
111133220 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 11,64 13.04.2011
201102004 I.V.M.K. Snina školenie opatrovateliek 380,00 13.04.2011
8011003250 PPaC Humenné potraviny 222,65 14.04.2011
2009 GSM Partner Humenné kuchynské potreby 187,58 15.04.2011
102011 Textil-M.Dudová Humenné obuv a ošatenie pre deti 542,50 18.04.2011
134995 OVO centrum Humenné potraviny 599,83 19.04.2011
56017870 GVP Humenné potraviny 463,30 19.04.2011
56017877 GVP Humenné potraviny 410,90 19.04.2011
111134209 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 416,66 19.04.2011
111135269 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 268,33 19.04.2011
111135613 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 10,70 19.04.2011
1411000878 HES Humenné tepelná energia 1 597,32 19.04.2011
311102 J.Považan - Svietidlá Humenné elektroinštalačný materiál 167,36 19.04.2011
611 Okno Vranov oprava šatne opatrovateliek 4 089,01 20.04.2011
111135923 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 124,85 20.04.2011
5119760119 Orange Bratislava paušal Deň - DSS 52,07 20.04.2011
5119758505 Orange Bratislava paušál Deň - ZZSS 19,99 20.04.2011
5119759442 Orange Bratislava paušál Deň - DSS 31,07 20.04.2011
5119746178 Orange Bratislava paušál 3 EUR 0,04 20.04.2011
2116280507 Terra Michalovce potraviny 51,41 26.04.2011
111136764 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 249,76 26.04.2011
8011003536 PPaC Humenné potraviny 216,46 27.04.2011
0311 Ján Šeba
sadrokartonový strop v herni DSS 1 662,84 27.04.2011
111138240 Nowaco Nové mesto n/Váhom potraviny 148,79 28.04.2011
56018009 GVP Humenné potraviny 601,36 28.04.2011
3122511149 Spoločnosť 7 Plus Bratislava predplatné "Zdravie" 14,30 28.04.2011
11038 GAPO Humenné obuv a ošatenie pre zamestnancov 191,74 28.04.2011
2011480089 KolorMat Žilina maliarensky materiál 30,35 28.04.2011
8011003762 PPaC Humenné potraviny 199,93 29.04.2011
2116280518 Terra Michalovce potraviny 51,41 29.04.2011
7417644406 Východosl.energetika Košice elektrina 1 596,00 29.04.2011
110020
MH Bystrá Humenné
odber odpadových vôd
2 172,00
04.05.2011
7217091574 Východosl.energetika Košice elektrina 1 296,59 09.05.2011
7413692773
SPP Bratislava
plyn
2 156,00
12.05.2011
1100534 Metalobox Nitra šatníkové skrine 1 701,60 02.06.2011
201104240 Kridla Humenné hygienicky a kancelársky materiál 1 740,12 06.06.2011
110025 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 07.06.2011
7412703824 SPP Bratislava
plyn 1 334,33 10.06.2011
7277062326 Východosl.energetika Košice elektrina 1 374,79 10.06.2011
110028 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 07.07.2011
7234089308 Východosl.energetika Košice elektrina 1 374,42 09.07.2011
1411 OKNO VRANOV výmena okien a vstupných dverí 12996,20 09.07.2011
7437591468 Východosl.energetika Košice elektrina 1 596,00
02.08.2011
110037 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 05.08.2011
7250099756 Východosl.energetika Košice elektrina 1 269,43 09.08.2011
052011 Ján Šeba oprava omietky, dlažba, obklad
2 614.65 16.08.2011
1611 OKNO VRANOV plávaj.podlahy v prac.skup. 2 273,66 16.08.2011
110040 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 31.08.2011
7217098333 Východosl.energetika Košice elektrina 1 247,40 09.09.2011
1711 OKNO VRANOV podlaha v Krízovom stredisku
1 331,60 30.09.2011
110047 MH Bystrá Humenné odber odpadových vôd 2 172,00 03.10.2011
7220100888 Východosl.energetika Košice elektrina 1 283,86 10.10.2011
1411 Š.Vysočanský Humenné dodávka nábytku 1 315,20 27.10.2011
7494983003 VSE
dodávka el.energie 1 596,00 08.11.2011
110049 MH Bystra odber odpadových vôd 2 172,00 08.11.2011
412011 ELEKTRO Jozef Tkáč revizia el.spotrebičov 1 497,00 08.11.2011
112011 VSE dodávka el.energie 1 280,00 08.11.2011
11025 Štefán Harvila, Hankovce maľovanie vn.priest.Kriz.str.
1 796,71 14.11.2011
1411002983 HES tepelná energia 1 319,40 21.11.2011
1611 Výr.,nákup a predaj dr.výr.Š.Vysočanský dodávka nábytku - krízové stred. 2 055,60 21.11.2011
11030 Štefan Harvila podl.krytina,omietky,oblkad stien - školská časť
4 201,27 01.12.2011
122011 VSE dodávka el.energie 1 800,00 01.12.2011
4203001347 SPP dodávka zemného plynu 4 985,00 01.12.2011
142011 Michal Antuš podlahova krytina 1 983,10 05.12.2011
1100228 SpiderNET nákup PC 1 328,00 05.12.2011
01122011 STATUS, Sedliska stavebné práce
4 984,40 09.12.2011
7412729296 SPP dodávka zemného plynu 1 904,04 12.12.2011
2111 Okno Vranov dodávka vchodové dvere exter. 5 410,24 14.12.2011
1411003282 HES dodávka tepelnej energie 1 728,80 16.12.2011
062011 Ján Šeba, Sedliska oprava Reh.stred.- dlažba, obklad 3 756,57 16.12.2011
11033 Štefan Harvila,Hankovce oprava schodišťa - Kr.stred. 4 600,64 21.12.2011
211205 FAMM, Humenné dodávka nábytku - kr.stredisko 1 532,00 22.12.2011
1419142 Domo Omnia,Bratislava elektrospotrebiče-tel., vysavač, 1 269,98 22.12.2011
2511 Okna Vranov interierové dvere 4 167,50 28.12.2011
201110193 Krídla, s.r.o, Humenné kopirovací stroj 1 529,30 29.12.2011
         

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete