"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Zmluvy, faktúry, objednávky 2014 (2)

.

Dokumenty zverejnené na základe zákona 546/2010 Z.z. v znení neskorších predpisov z 9. decembra 2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 382/2011 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2012:

Číslo zmluvy
Zmluvný partner Predmet zmluvy/dodatku
Zverejnené
Z01/2014 PhDr. Oľga Kostelníková
poskytovanie psycholog. služieb
02.01.2014
Z02/2014 Ivory Energy, a.s. prenájom nebytových priestorov 28.02.2014

pdfFaktúry 2014

pdfObjednávky 2014

 

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete