"Tomu, kto čisté srdce nosí, k radosti veľa netreba. Ten ľahko vzlietne z rannej rosy na chromých krídlach do neba ..."

Milan Rúfus

Prvé sväté prijímanie detí

.

prvému svätému prijímaniu pristúpili vyparádené deti po dlhej príprave a s neskrývanou radosťou. V grécko-katolíckom chráme Nanebovzatia Panny Márie  ich  dňa 13.6.2010 privítal pán dekan Michal Onderko. Šesť detí z DSS tak zažilo neopakovateľný duchovný zážitok. Po omši nasledoval slávnostný obed. Deti sa taktiež potešili pekným darčekom.  Poďakovanie patrí všetkým, pomocou ktorých sme mohli deťom sprostredkovať jedinečné chvíle, aké zažívajú deti v rodinách.

Akcie a podujatia

Akcie a podujatia

Galéria tvorivej činnosti

Galéria tvorivej činnosti

Kde nás nájdete